1

Güçlü Lojistik Güçlü Kazanım

thi- Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 24 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşecek kongre öncesi memleketi Trabzon’a geldi. Trabzon ve Hopa’da programlara katılacak olan Çetin Nuhoğlu, 100’ün üzerinde nakliyeci tarafından Trabzon Havalimanında atma türküler eşliğinde karşılandı. Nakliye sektörü ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Nuhoğlu, “Memleketimde bulunmaktan çok mutluyum. Bu coğrafyanın çocuğu olarak bu bölgede neler yapabiliriz için buradayız. Çok şanslı bir bölgedeyiz. Özellikle Orta Asya’ya açılan kapımız burası. Orta Asya çok daha büyüyecek. Orta Asya bizim için çok önemli. Trabzon tarih boyunca hep lojistik merkez olmuştur. Tarihi İpekyolu’nun son noktası da burasıydı. 1800’lü yıllarda buradan Marsilya’ya gemiler kalkardı. Deve kervanları ile Tebriz’e mallar taşınırdı. Coğrafyamız buraya avantajı verdi. G7’nin aldığı tamamen lojistik ve ulaştırmaya dayalı kararlar var. Avrupa Birliği ile Orta Asya arasında köprüler oluşturulacak. Bu yatırımlar bizim için bir fırsat. Bu coğrafyanın genelinde lojistik vardır. Yurt dışından gelen mallar buradan taşınmıştır. Bölgemiz lojistikte hep güçlü olmuştur. Şimdi yeni limanlarıyla yeni lojistik merkezleri ile açılan mükemmel yollarla ulaştırma konusunda büyük kazanımlar elde ettik. Trabzon lojistik konusunda Karadeniz’in en önemli şehridir. Bizim görevimiz, gelecekleri iyi takip ederek, kamu ile iş birliğini geliştirmek ve sahadan aldığımız bilgilerle temel olarak öneri sunmaktır” dedi.
DOKAP Başkanı Gültekin ile projeler değerlenditrildi

thi- Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu’nu ziyaret etti.

Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan’ın da yer aldığı ziyarette, DOKAP Başkan Yardımcıları Mustafa Kemal Bilgin ve Şeref Demir de bulundu. DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verirken, bölgede özellikle katma değeri yüksek ürünlerin üretimi konusuna önem verdiklerini söyledi. Gültekin, bu anlamda TTSO’nun yapımını tamamlama aşamasına geldiği Trabzon Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi’nin de önemli bir adım olduğunu ifade etti.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu da ziyareti için Gültekin’e teşekkür ederek, yürüttükleri projelerle ilgili bilgi verdi ve her zaman işbirliği içinde olmak istediklerini vurguladı.
Akciğer Kanserini Yenmek Mümkün

thi – AKCİĞER KANSERİNİ DOĞRU TEDAVİ PLANLAMASI İLE YENMEK MÜMKÜN  

Dünyada ve ülkemizde hızla yaygınlaşan akciğer kanseri görülme sıklığı açısından erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanserinden sonra ikinci sırada yer alıyor. İnatçı öksürük, akciğer enfeksiyonu, nefes darlığı, ses kısıklığı, göğüs ağrısı ve balgamda görülen kan ile kendisini belli eden akciğer kanseri, gelişen tıbbi ve teknolojik imkanlar sayesinde başarılı bir şekilde tedavi edilerek, hastaların yaşam kalitesi ve süresi artırılabiliyor. Akciğer kanseri tedavisinde hastaya özel cerrahi işlem, hedefe yönelik akıllı tedavi, kemoterapi, inmünoterapi ve radyoterapi gibi modern tedavi yöntemleri kullanılıyor. Memorial Şişli Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Mehmet Akif Öztürk, akciğer kanseri ve tedavisi konusunda bilinmesi gerekenleri anlattı.   

Akciğer kanseri iki tipte görülür

Akciğer kanseri, akciğer dokusundan köken alan, başlangıçta çoğunlukla bir nodül veya tümöral kitle şeklinde görünen kötü huylu, üreme potansiyeli olan(maling) bir hastalıktır. Akciğer kanseri, küçük hücreli dışı (KHDAK) ve küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) olmak üzere iki ana başlık altında incelenmektedir. Bu iki alt tip kansere aynı prensipler izlenerek, benzer yöntemlerle tanı konulmaktadır. Ancak her iki tipin de tedavileri önemli farklılıklar içermektedir. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin de, adenokarsinom, skuamöz hücreli karsinom ve büyük hücreli karsinom şeklinde alt tipleri mevcuttur.

Sigara kullanımına bağlı olarak kadınlarda akciğer kanseri hızla artıyor

Akciğer kanseri en sık görülen ve hastaların en çok endişe ettiği kanser türleri arasında yer almaktadır. Akciğer kanserinin en önemli sebebi ise sigara kullanımıdır. Yapılan bilimsel çalışmalara göre, sigara kullanımının azalmaya başladığı erkeklerde akciğer kanseri görülme sıklığı ve bu hastalığa bağlı yaşam kaybının azaldığı, sigara kullanımının arttığı kadınlarda ise tam tersi bir durumun yaşandığı görülmektedir.

Hiçbir belirti vermeden ilerleyebilir

Akciğer kanseri, çoğu zaman inatçı öksürük, akciğer enfeksiyonu, nefes darlığı, ses kısıklığı, göğüs ağrısı veya balgamda görülen kan ile kendisini belli etmektedir. Ayrıca bazı kişilerde de ateş, iştah kaybı, istemsiz kilo kaybı ve halsizlik gibi şikayetler görülebilmektedir. Akciğer kanseri kimi zaman da hastada hiçbir şikayet ve belirti vermeden ilerleyebilmektedir. Hastaların akciğer kanseri veya akciğerin kendisine ait hiçbir şikayet olmadan başka hastalık ya da nedenlerden dolayı doktora başvurması ile birlikte çekilen radyolojik incelemeler ile akciğer kanseri teşhisi konulabilmektedir.

Tedavi yöntemi için doğru tanı önemli

Akciğer kanseri, günümüzdeki tıbbi ilerlemeler sayesinde başarı ile tedavi edilebilmekte ve hastanın yaşam konforu artırılmaktadır. Hastaya özel uygulanan tedavi yöntemlerini belirlemek için akciğer kanseri tipi ve evresinin doğru belirlenmesi gerekmektedir. Akciğer kanseri belirtileri ile doktora başvuran hastanın detaylı bir tıbbi hikayesi alınmakta, eşlik eden hastalıklar ve kullandığı ilaçlar kaydedilmekte, fiziki muayene sonrasında da çoğunlukla radyolojik yöntemlerle akciğer görüntülemesi yapılmaktadır. En sık kullanılan yöntemler akciğer grafisi veya toraks bilgisayarlı tomografi (BT) incelemeleridir.

Bilgisaraylı tomografi (BT) ile saptanan kitle veya kitleler radyoloji ve onkoloji ekibi tarafından akciğer kanseri ve diğer organlardan kaynaklanan bir tümörün akciğer metastazı olasılığı açısından değerlendirilir ve bilinen kanser tanısı olmayan bir hasta için kesin tanı biyopsi ile konulmaktadır. Biyopsideki ana prensip, tanı konulmasına yardımcı olacak ve tedaviye yön verecek moleküler testlere yetecek kadar doku alınıp, hastanın en az riskle süreci tamamlamasını sağlayacak yöntemin seçilmesidir. 

Beyin metastazı olup olmadığı belirleniyor

Eş zamanlı olarak tam bir klinik evreleme yapabilmek amacıyla hastaya çoğunlukla PET/BT incelemesi önerilmektedir. Bazı akciğer kanseri türlerinin beyin metastazı yapma olasılığı yüksektir. Bu nedenle hastanın nörolojik yakınması olmasa bile (baş ağrısı, çift görme, dengesizlik, bulantı, kusma, nöbet geçirme gibi) beyin manyetik rezonans (MR) incelemesi yapılmaktadır. Tüm bu işlemlerin sonunda kesin patolojisi olan, uygun radyolojik yöntemlerle tam klinik evrelemesi yapılmış olan hastaya uygun tedavi yöntemleri belirlenmektedir. Bazı klinik durumlarda, hasta için birden fazla tedavi şeklinin uygun olabileceği, bunlardan hangisinin hasta için en uygun olacağına ise hekim ve hasta beraber karar vermektedir.

Akciğer kanser tipine göre tedavi şekli belirleniyor

Akciğer kanserinin küçük hücreli olmayan(KHDAK) ve küçük hücreli(KHAK) olmak üzere iki tipi vardır.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri(KHDAK) tedavileri

Cerrahi: Küçük hücreli olmayan akciğer kanser tipinin(KHDAK) erken evrelerinde, cerrahi çok önemli bir tedavi yöntemidir. Cerrahi ile tam iyileşme durumu olduğu düşünülen küçük bir grup ileri evre küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastası da mevcuttur. Bu noktada hastaların multidisipliner tümör konseyinde konuşulup, diğer branşlarla (medikal onkoloji, göğüs cerrahisi, beyin cerrahisi, genel cerrahi, radyasyon onkolojisi, patoloji, nükleer tıp gibi) ortak bir tedavi planı yapılması önemlidir.

Kemoterapi: Akciğer kanserinin erken evrelerinde yapılan kemoterapi uyguları, hastalığın tekrarlama riskini ve akciğer kanserine bağlı ölüm riskini azaltmaktadır. Tekrarlama riskinin yüksek olduğu, ameliyat edilmiş, erken evre küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastalarından ameliyat sonrası kemoterapi uygulanır. Lokal ileri küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastalarına ameliyat öncesi veya sonrası uygulanır. Ayrıca ilerlemiş küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastalarının da büyük çoğunluğuna kemoterapi tedavileri uygulanır.

Akıllı tedavi (hedefli tedavi): Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin pek çok farklı alt biyolojik grubu bulunmaktadır. Bazı akciğer kanseri türleri, tümörde gelişen bir genetik değişikliğin doğrudan hastalığı oluşturması ve ilerletmesi neticesinde oluşmaktadır. Bunun saptanabilmesi için hastanın tümöründen alınan biyopsinin (veya bazen kandan alınan likit biyopsinin) çeşitli, ileri moleküler analizlere tabi tutulması gereklidir. Bugün tüm küçük hücreli olmayan akciğer kanser hastalarının tümör dokularından, akıllı tedavi uygunluğu açısından, bir dizi ek moleküler testler yapılması gerekmektedir. Moleküler test sonuçları akıllı tedavilere uygun çıkan hastalar çoğunlukla öncelikle akıllı hap tedavileri kullanmaktadırlar. İmmünoterapi: Normal şartlarda bağışıklık hücrelerimiz, vücutta bulunan kanser hücrelerini tanıyıp, onları yok edebilme potansiyeline sahiptir. Ancak kanser hücreleri de, bağışıklık hücrelerinden kaçabilme özelliği geliştirmektedirler. Modern anlamda kullanılan immünoterapiler (immün kontrol noktası inhibitörleri) bağışıklık hücrelerimizin, kanser hücrelerini daha iyi tanıyıp onları yok edebilmelerini sağlamaktadır. Akciğer kanseri, immünoterapilerin en etkili olduğu kanser türlerinden bir tanesidir. Hastalığın evresi, biyolojik özelliği, daha önce alınan tedavilere göre akciğer kanserinin çeşitli aşamalarında, farklı immünoterapi tedavilerinden oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Radyoterapi: KDHAK’nin evresine göre, ameliyat öncesi veya sonrası dönemde, metastazı olan hastalar için metastaz bölgelerine klasik radyoterapi veya stereotaktik (hedeflendirilmiş) radyoterapi uygulamaları yapılabilmektedir.

Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisi (KHAK)

Küçük hücreli akciğer kanserinin tedavisinde başvuru evresi oldukça belirleyicidir. Başvuru evresi “sınırlı” ise radyoterapi ile beraber uygulanan kemoterapi tedavisi, ardından koruyucu beyin ışınlaması tedavinin ana çerçevesini oluşturur. İlerlemiş küçük hücreli akciğer kanserinde ise, ana tedavi kemoterapi ve immünoterapinin birlikte uygulanmasıdır. İyi yanıt alınan hastalarda, kemoterapi belirli bir kür sayısından kesilerek, tekli immünoterapiye devam edilir. Metastaz bölgelerine, tıbbi gereklilik halinde radyoterapi uygulaması yapılır. Başvuruda ilerlemiş küçük hücreli akciğer kanseri olup, bir nedenden dolayı immünoterapi alamamış hastalarda, kemoterapi başarısızlığı sonrasında immünterapi veya diğer klasik kemoterapi ajanları kullanılabilir. İlerlemiş akciğer kanseri olan tüm hastalar kemik metastazına bağlı ağrı, kırık ve anormal kalsiyum yüksekliği açısından risk altındadırlar. Kırık riski taşıyan kemik metastazlarına radyoterapi veya ortopedik cerrahi müdahale gereksinimi olabilir. Yine bu komplikasyonları azaltmak amacıyla kemik güçlendirici olarak tarif edilebilecek ilaç tedavileri önerilebilmektedir.
Çömlekçi’de Oteller Bölgesinin Yıkımına Başlandı

thi – Trabzon halkının uzun zamandır yapılmasını beklediği Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çömlekçi’de 2’nci etap kapsamında otellerin olduğu bölgede yıkımlara başlanırken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da çalışmaları yerinde inceledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin 2’inci etap yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Ardından 1’inci etabın inşaat çalışmalarını da inceleyen Başkan Zorluoğlu’na, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Başkan Danışmanı Mehmet Karaoğlu ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

SON 2 YILDA BÜYÜK MESAFE KATEDİLDİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Bugün Trabzon’da tarihi bir anı daha yaşadıklarını belirten Başkan Zorluoğlu, “Sosyal etkileri bakımından çok önemli bir alandayız. Çömlekçi, Trabzon’umuzun kadim bir mahallesi. Bu şehir burada çömlekçi dükkanlarının çok yoğun olduğu zamanları da yaşadı. Fakat daha sonra bir takım sebeplerle burası eskidi ve yapı stoğu itibarıyla da bütünüyle yenilenmesi gereken, sosyal dokusu itibarıyla da dönüşmesi gereken bir alan haline geldi. Buranın geçmişi 2010 yıllarının başlarına dayanır. Kararlar alındı. Özellikle son 2 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, TOKİ Başkanımız, Milletvekillerimiz ile İl Başkanlığımız çok ciddi bir irade gösterdi ve büyük mesafe katedildi” dedi.

HAK SAHİPLERİNİN PARALARI ÖDENDİ
Çömlekçi Projesi’nin 2 etaptan oluştuğunu da ifade eden Başkan Zorluoğlu, “Şehrin doğusundaki 2.3 hektarlık alanda, 1’inci etabın geçtiğimiz yıl projesi bitti ihalesi yapıldı ve yüklenicisi işe başladı. Temel seviyesine de gelindi. Şimdi de 2’nci etaba başladık. 1’inci etaba göre daha geniş bir alan ve burada özellikle Trabzon’da önem arz eden oteller bölgesinin yıkımına hafta sonu itibarıyla başlamış olduk. Burada yaklaşık 51 parsel var. Altmışa yakın bina kamulaştırıldı. Hak sahiplerinin paraları ödendi ve boşaltıldı. Güneye doğru da devam edecek ve bu alanı bütünüyle yıkıp, buranın da bir taraftan hazırlanan projesini tamamlayarak yeni halini inşa etmeye başlayacağız” diye konuştu.

2023’ÜN SONUNDA BAMBAŞKA BİR ÇÖMLEKÇİ’Yİ YAŞAYACAĞIZ
Çömlekçi’de mahalle dokusunu yaşatmak istediklerini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Burada bir taraftan mahalle dokusunu yaşatmak bir taraftan da tescilli yapıları koruyarak bölgeye ayrı bir değer katılmasını sağlamak istiyoruz. Hem Trabzon’un ticaretine hem de bu tarihi Çömlekçi Mahallesi’nin tekrar oluşmasına zemin olacak çok önemli bir projeyi hayata geçireceğiz. İnşallah 2023’ün sonuna geldiğimizde burada bambaşka bir Çömlekçi’yi yaşayacağız. Bu önemli çalışma Trabzon’umuz için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİN GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM
Basında ve sosyal medyada Çömlekçi Mahallesi’nin isminin değiştirilmesi yönündeki tartışmalarla ilgili sorulan soruyu da cevaplayan Başkan Zorluoğlu, “Esasında burası ismini öyle boş yere almış bir yer değil. Çömlek işi yapanların bulunduğu bir mahalleydi. Bence gayet hoş. Kadim bir mahalle ve hep Çömlekçi Mahallesi olarak bilinir. Dolayısıyla buranın isminin değişmesinin çok da gerekli olduğunu ben şahsen düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

MUMCU: TRABZON’UMUZA DEĞER KATACAK
İncelemelere katılan AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ise, “Trabzon’un artık kanayan yarası haline gelmiş, fiziki yıkımından çok sosyal etkileri bakımından çok önem arz eden, halkımızın beklediği Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2’nci etabının yıkımında bulunmaktayız. Trabzon’un ve şehir merkezinin güzelleşmesi açısından baktığımızdan Trabzon’umuza değer katacak çok önemli bir proje. Bu projede emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere Trabzon Büyükşehir Belediyemize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Burada irade gösterip projeyi hayata geçirme noktasında gayretleri bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
DOKAP Başkanı Gültekin ile projeler görüşüldü

thi – Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu’nu ziyaret etti.

Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan’ın da yer aldığı ziyarette, DOKAP Başkan Yardımcıları Mustafa Kemal Bilgin ve Şeref Demir de bulundu. DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verirken, bölgede özellikle katma değeri yüksek ürünlerin üretimi konusuna önem verdiklerini söyledi. Gültekin, bu anlamda TTSO’nun yapımını tamamlama aşamasına geldiği Trabzon Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi’nin de önemli bir adım olduğunu ifade etti.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu da ziyareti için Gültekin’e teşekkür ederek, yürüttükleri projelerle ilgili bilgi verdi ve her zaman işbirliği içinde olmak istediklerini vurguladı.
7 yıllık bahçelerde rekolte 200 kilograma ulaştı

thi – Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için son yıllarda gösterilen çabalar meyveleri beklenenden önce vermeyi başladı.

Üretim ve ihracatında dünya liderliğini elinde bulunduran Türkiye’de, verim ve kaliteyi arttırmak için yaklaşık 20 yıl önce çalışmalara başlayan Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından 2014 yılında farklı dikim sistemleri ile oluşturulan Örnek Bahçeler’in bazılarında bu yılki rekoltenin dekarda 200 kilogram civarında olacağı tahmin ediliyor.

TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, sektörle ilgili tüm kesimlerle işbirliği yaparak başlattıkları verim ve kaliteyi arttırma çabalarının meyvelerini beklenenden önce almaya başladıklarına dikkat çekti.

Arslantürk yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Üreticilerimizin ilgi gösterdikleri bahçelerin önemli kısmında dikimin üzerinden 6-7 yıl geçmesine rağmen, bu yıl dekarda 150-200 kilograma kadar fındık verecek bahçeler bulunduğunu tespit ettik. Mesela Yomra’nın İkisu Mahallesi’ndeki tek gövdeli ağaç sisteminin uygulandığı bahçeden bu yıl dekarda 200 kilogram civarında fındık rekoltesi bekliyoruz. 7 yaşındaki bu bahçemiz 10 yıllık olup, ağaçlar gelişimini tamamladığında dekarda 500 kilogram fındık üretecek hale gelecektir.

İkisu Örnek Bahçe sahibi Ömer Ustaömeroğlu da, çok ağaçlı ocak sistemi yerine tek gövde üzerinde fındık yetiştirmeden her bakımdan avantajlı olduğunu gördüklerini belirterek, üreticileri bahçelerine özen göstermeye, dolayısıyla da üründen daha fazla gelir sağlamaya davet etti.

Dünya fındık üretiminin yüzde 70’e yakın kısmını gerçekleştiren Türkiye’de, son yıllarda verim ve kaliteyi arttırma çalışmalarında bahçeler geleneksel ocak sisteminin dışında, tek gövde, ikili ve sıralı sistemlerle dikilirken, modern tarım uygulamaları da makineler kullanılarak yapılıyor
Vali Ustaoğlu ve Başkan Hacısalihoğlu firmaları ziyaret etti

tha – Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Çarşıbaşı ve Akçaabat ilçelerinde çeşitli firmaları ziyaret etti.

Vali İsmail Ustaoğlu, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve diğer ilgililer, ziyaret ettikleri firmaların faaliyetleri, ürünleri ve özellikle ihracata yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Vali Ustaoğlu, pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkışıklığın üretimle aşılacağını belirterek, üretim, istihdam ve ihracat yapan tüm firmalara ekonomiye katkıları nedeniyle teşekkür etti.
Kahverengi Kokarca böceği ile mücadele

thi – Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İsmail Demir, Prof. Dr. Zihni Demirbağ, KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TTM) Müdürü Prof. Dr. Oktay Yıldız ile TTM Öğretim Görevlisi İslam Yıldız, fındıkta büyük tehlike arz eden Kahverengi Kokarca böceği ile mücadelede mantar kökenli yerel biyolojik mücadele ilacı gelişmek üzere hazırlamış oldukları proje için Trabzon Ticaret Borsası’nı ziyaret ettiler.

Fındığın yanı sıra birçok sebze ve meyveye de musallat olan ve adeta korkulu rüyası haline gelen Kahverengi Kokarcaya karşı bölgede bulunan mikrobiyal etmenler kullanılarak doğal biyolojik mücadeleyle ilgili projeleri ile ilgili olarak TTB Başkanı Eyyüp Ergan ile bir araya gelen akademisyenler, proje hakkında bilgilendirmede bulundular.

Yerel mikrobiyal mücadele preparatının zararlı ile mücadelede çok avantajlı olduğunu ifade eden bilim insanları hazırlamış oldukları projenin desteklenmesi hususunda Trabzon Ticaret Borsası’nın desteklerini talep ettiler.

Başkan Ergan, fındıkta verim ve kaliteyi arttırma odaklı olan ve Prof. Dr. Demir’in yürüttüğü “Kahverengi Kokarca ile Biyolojik Mücadele” başlıklı proje için gereken destekleri vermeye hazır olduklarını ve önümüzdeki günlerde bir araya gelerek projeyi daha detaylı inceleyeceklerini bildirdi.

 
Büyükşehir Haziran Ayı Meclis Toplantıları Sona Erdi

thi – Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı toplantılarının son oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu, toplantı öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler tarafından etraflıca dezenfeksiyon işleminden geçirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, salonda bulunan Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğünün üst yöneticileri ve basın mensuplarını selamlayarak Meclis toplantısının açılışını gerçekleştirdi.

YOMRA BELEDİYE BAŞKANI BIYIK’A YAPILAN SALDIRIYI KINADI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, toplantıya Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a yapılan saldırıyı kınayarak başladı. Yomra’da müessif bir hadise yaşandığını belirten Başkan Zorluoğlu, “Bu sabah 8.35 sularında Yomra Belediye Başkanımız Mustafa Bıyık, mesai için iş yerine gittiğinde maalesef arabasından indikten sonra müessif bir silahlı saldırıya maruz kaldı. Çok şükür bu saldırıda değerli belediye başkanımız yara almadı. Emniyet ve jandarma teşkilatımız olayın ilk anından itibaren gerekli çalışmaları, savcılığımızın koordinasyonunda başlattı. Detaylı bir inceleme ve soruşturma adli anlamda yapılıyor. Ben kısa zamanda olayın failinin ve varsa bağlantıları ile birlikte açığa çıkarılacağına yürekten inanıyorum. Olayı duyar duymaz sabah saatlerinde Yomra Belediye Başkanımızı ziyaret ettim. Sayın Valimiz de geldi. Kısa bir değerlendirme imkanı bulduk. Buradan hem şahsım adına hem de Büyükşehir Belediye Meclisi olarak müessif saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz. Trabzon’a da Yomra’ya da yakışmamıştır. İnşallah kısa zamanda bu saldırının faili ya da failleri bulunarak adalete teslim edilecektir. Temennimiz odur ki şehrimizde bir daha böyle müessif hadiseler yaşanmasın. Değerli mesai arkadaşımız,  belediye başkanımız Mustafa Bıyık’a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

MİLLETVEKİLİ ÖRS’E GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e de geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Zorluoğlu, “Kıymetli Milletvekilimiz Hüseyin Örs hocamıza dün yaşadığı sağlık problemi nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah kısa zamanda şifa bularak tekrar aramıza katılır” ifadelerini kullandı.

MECLİS ÜYELERİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilleri ve ilçe belediye başkanları da söz alarak Başkan Bıyık’a yapılan saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM MADDELERİ KABUL EDİLDİ

Başkan Zorluoğlu’nun açıklamalarının ardından Meclis gündemine geçildi. Meclis toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen 1 ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan gelen 6 madde olmak üzere toplam 7 madde müzakere edildi. Toplantı, Meclis üyelerinin oylarına sunulan gündem maddelerinin kabul edilmesinin ardından sona erdi.
Şinik OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

thi – Şinik (Akçaabat) Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı Trabzon Valiliğinde gerçekleştirildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, TTSO adına yönetim kurulunda bulunan Meclis Üyesi Önder Reis ve diğer ilgililer katıldı. Toplantıda Şinik OSB ile ilgili genel konular görüşüldü.
Trabzon Devlet Tiyatrosu Göz Doldurdu

thi – Bu yıl 18.düzenlenen Van Akdamar Çocuk ve Gençlik festivalinde, Trabzon Devlet Tiyatrosu da ‘Oz Büyücüsü’ adlı müzikal oyunla, festivalin ilk açılış oyunu olarak yerini aldı.
Trabzon da ‘Oz Büyücüsü’ nü geçen yıl ‘Muzaffer Kırıkkalp’ yönetmiş ve Kareografisini de ‘Didem Atasoy’ yapmıştı.Geçen yıl bir ilki gerçekleştiren Kamyon Tiyatrosu, yine pandemi dönemi Tiyatro izleyemeyen çocuklara ‘Oz Büyücüsü’ oyunu Doğu İlleri Turnesiyle götürülüp izletilmişti .Bu yıl da Van Akdamar festivalinde, 7 – 8 Haziran 2021 tarihlerinde, oyun 4 kez sabah ve öğleden sonra oynandı.
Çocuklar ve büyükler tarafından büyük ilgi ve sevgi ile izlendi.Oyun sonunda, Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Gül Urgan Yıldız teşekkür plaketi sunarak, oyunu çok beğendiğini söyleyerek oyuncuları tebrik etti.
Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncu kadrosunda şu kişiler yer almakta.
Ebru Dilek Karahasan, Murat Aşar, Gülendam Sağlam, Hazar Kaya, Sıla Ömeroğlu, Elvan Tibukoğlu, Ogün Kılıç, Volkan Satır, Berfun Beşer, Muhammed Aymaz, Göknur Paslı, Yesemin Nalçacıoğlu, Aybüke Yılmaz, Erkan Kılıç, Efecan Baştürk, Mahir Elvan oynadılar. Kamyon Tiyatrosunun bir kolu olan festivalvalde başarılı bir şekilde oyunlarını sergileyip 10 Haziran’da Trabzon’a geri döndüler. Bundan sonra da yine hayatlarında hiç Tiyatro izlememiş çocuklara ve Gençlere oyunlarını, Kamyon Tiyatrosu ile sergileyeceklerini belirttiler.
Van’da,Trabzon’u gururlandıracak bir şekilde temsil ettikleri için büyük takdir alan, Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncuları, başarılı ve deneyimli müdür, Elvan Saliha Karahasan’ın organizesi ile bundan böyle güzel hizmetler vereceği ortadadır.
Ayrıca, Atapark’ta tiyatro binasının daha iyi hizmet vermesi için önemli çalışmalar devreye koyulması için çaba sarf eden, Elvan Saliha Karahasan, Trabzon’un yüksek tiyatro severliliginin göstergesi ile daha güzel ortamlarda Trabzon’u tanıtmaya gayret gösterdiği gözlenmiştir.
İhracatçının aşı talebi karşılık buldu

thi – İhracatçının aşı talebi karşılık buldu  

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’nin geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği ihracatçılara covit-19 aşısında öncelik verilmesi talebi karşılık buldu.

Yeşil pasaport sahibi 10 binin üzerindeki ihracatçı aşılamada öncelikli gruba alındı. Eskinazi, taleplerinin kısa sürede hayata geçirilmesinden dolayı teşekkür etti.

Pandemi sonrasında aşılamada ilerleme kaydeden ülkelerin aşı pasaportu uygulaması başlattığına işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Jak Eskinazi, aşılamada yeşil pasaport sahibi ihracatçılara öncelik tanınmasının doğru bir adım olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin 2021 yılı için belirlediği 200 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediği bilgisini veren Eskinazi, “Dünya genelinde Çin, ABD ve Avrupa ülkelerinin aşılamada çok yol kat etti. Bu ülkeler aşı pasaportunu hayata geçirdi. Aşılama oranlarının yükselmesiyle uluslararası ticarette hedeflerimize ulaşabiliriz” şeklinde konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yeşil pasaport sahibi ihracatçılara aşılamada öncelik sağlayan karar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş’a teşekkürlerini iletti.
Kalp Sağlığı Hakkında Doğru Sanılan 10 Yanlış

thi – KALP SAĞLIĞI HAKKINDA DOĞRU SANILAN 10 YANLIŞ!

Küresel olarak, kalp hastalıkları bir numaralı ölüm nedeni olarak yerini koruyor ve dünyada her yıl yaklaşık 18 milyon insanın hayatını kaybetmesinden sorumlu oluyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde her 36 saniyede bir kişi kardiyovasküler hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor ve yine ABD’de de her 4 ölümden biri bu sebeple görülüyor. Ülkemizde de ölüm nedenlerinin yüzde 42’sini koroner kalp hastalıkları oluşturuyor. Günümüzde oluşum nedenlerinden tedavisine kadar kalp hastalıkları hakkında bilgilendirme ile farkındalık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ancak kalp sağlığı hakkında toplumda yayılan bilimsellikten uzak söylemler kalp sağlığını riske atıyor, hastaların yaşamlarını kaybetmelerine bile neden olabiliyor! Üstelik günümüzde spekülasyonlara inanmak özellikle sosyal medyada çok kolay oluyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan, kalp sağlığı hakkında toplumda doğru sanılan 10 yanlış bilgiyi anlattı; önemli uyarılarda bulundu!

YANLIŞ! Kalp hastalığı konusunda endişelenmek için çok gencim

Doğrusu: Şimdi nasıl yaşadığınız, hayatınızın ilerleyen dönemlerinde kalp hastalığının gelişme riskini etkiliyor. Henüz erken çocukluk ve ergenlik döneminde atardamarlarda plak oluşumunun öncüleri gelişmeye başlıyor. Ayrıca genç ve orta yaşlı insanlarda kalp problemleri günümüzde daha sık görülüyor. Bunun sebebi ise hatalı beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obezite, tip 2 diyabet ile diğer risk faktörlerinin daha genç yaşta görülmesi.

YANLIŞ! Kalp durması ve kalp krizi aynı şeydir

Doğrusu: Damarlardaki tıkanma nedeniyle kalp kası hayati önem taşıyan oksijen ve besinleri alamıyor. Eğer tedavi edilmezse kalp kası zarar görmeye ve ölmeye başlıyor. Koroner arterlerden biri tıkandığında da bu sebeplerle kalp krizi oluşuyor. Kalp durması ise hastanın kalbinin vücuduna kan pompalamayı bırakması ve bunun sonucunda hastanın nefes alamaması, bilincin kaybolması olarak tanımlanıyor. Doç. Dr. Murat Turfan kalp durmasında hastanın hayati fonksiyonlarını yitirdiğini belirterek, “Bu durumda hemen 112 aranmalı ve bu konuda eğitim almış bir kişi tarafından kalp masajına başlanmalı” uyarısında bulunuyor. “Yetişkinlerde kalp durmasının en önemli sebebi, kalp krizidir. Bunun nedeni ise kalp krizi geçiren kişide, kalp durmasına neden olabilecek ölümcül bir kalp ritmi ortaya çıkmasıdır” bilgisini veren Doç. Dr. Murat Turfan, şöyle devam ediyor: “Ancak bu ritim problemi sadece kalp kriziyle ortaya çıkmaz. Ayrıca ritim problemi oluşmadan da kalp durması gelişebiliyor. Kalbin durması ve bunun sonucunda oluşan ani ölüm her zaman kalp krizi demek değildir”

YANLIŞ! Yüksek iyi kolesterole sahip olmak kötü kolesterolü dengeleyebilir

Doğrusu: Eskiden iyi kolesterolün yüksek kötü kolesterol seviyelerinin etkisini telafi edeceği düşünülüyordu. Ancak son araştırmalar durumun böyle olmadığını gösterdi. Önemli olan LDL kolesterol denen kötü kolesterolü kontrol altında tutmak. Yüksek bir HDL, yani iyi kolesterol seviyesi iyi bir durum olsa da bu, vücudunuzun atardamarlarında kolesterol birikimini kesin olarak önlemiyor.

YANLIŞ! Kalp hastalığı bir erkek hastalığıdır

Doğrusu: Kardiyovasküler hastalıklar, kadınların erkeklerle aynı oranda hayatını kaybetmelerine yol açıyor. Aslında koroner kalp hastalığından yaşamını yitiren kadınların sayısı, meme kanseri nedeniyle hayatını kaybedenlerden 2 kat daha fazla. “Bu rakamlar göz önüne alındığında, kalp hastalığının kadınları etkilemeyeceğine ve bu hastalıkların sadece orta yaşlı erkeklerde ortaya çıktığına inanmak endişe vericidir” uyarısında bulunan Doç. Dr. Murat Turfan, “Bu, kadın hastaların risk faktörlerinden veya kalp krizi semptomlarından daha az haberdar oldukları ve kalp krizi geçirdiklerinde 112’yi daha geç aramaları anlamına gelebilir ki bu durum hayatta kalma şanslarını önemli ölçüde azaltabiliyor” diyor.

YANLIŞ! Yüksek tansiyonum olup olmadığını bilirdim, çünkü belirtileri olurdu

Doğrusu: Yüksek tansiyona, “sessiz katil” deniyor, çünkü genellikle kişi hastalığının farkında olmuyor. Bunun nedeni ise hiç bir zaman belirtiler vermeyebilmesi. Yüksek tansiyon tedavi edilmezse kalp krizi, felç, böbrek hasarı ve diğer ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Dolayısıyla erken dönemde tedavisi çok önem taşıyor.

YANLIŞ! Vitaminler ve besin takviyeleriyle kalp hastalığı riskimi azaltabilirim

Doğrusu: Antioksidan olan vitaminler E, C ve beta karoten kalp hastalığı riskini düşürüyor. Bununla birlikte, bu vitaminlerle yapılan çalışmalarda; dışardan takviye olarak bunları almanın kalp hastalıklarından korunmada hiç bir faydası gösterilememiş. Henüz anlaşılmayan nedenlerden dolayı vücut, vitaminleri ve mineralleri en iyi şekilde besinlerle elde edildiklerinde emiyor ve kullanıyor. Bu nedenle ihtiyacınız olan vitamin ve mineralleri takviyelerle değil, dengeli bir şekilde sebze ve meyve tüketerek almaya özen gösterin.

YANLIŞ! Kalp krizi sırasında öksürmek hayatınızı kurtarabilir

Doğrusu: Kalp krizinde şiddetli bir şekilde öksürmenin kalp durmasını önleyeceğine, dolayısıyla hayatın kurtulabileceğine dair tıbbi bir kanıt yok. Kalp krizinde kalp durursa bilinç kayboluyor, kalp masajı yapılmazsa hasta hayatını kaybediyor. Eğer bilinç açıksa, o zaman kalp durmamış oluyor ve bu nedenle kalp masajına da gerek kalmıyor. Bu süreçte eforun öksürmek yerine, 112’yi aramak için harcanması gerekiyor.

YANLIŞ! Kalp hastalığı olanlar egzersiz yapmaktan kaçınmalı

Doğrusu: Egzersiz, kalp kasını güçlendirmeye ve vücuttaki kan akışını iyileştirmeye katkı sağlıyor. Kalp krizini veya kalp durmasını tetikleyen egzersiz riski son derece düşüktür. Ancak tamamen hareketsiz yaşam sürüyorsanız ve ileri derecede kalp hastalığınız varsa, spor yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

 

YANLIŞ! Kolesterol ilaçları karaciğere zarar veriyormuş. İlacı bırakmalıyım

Doğrusu: Kandaki kolesterol düzeyinin yüksekliği, atardamarlarda darlık gelişmesi için en önemli risk faktörlerinden birini oluşturuyor. Bu darlık yerine bağlı olarak kalp krizi, felç ve ölüme yol açabiliyor. Sağlıklı bir diyet, egzersiz ve kilo vermek bu riskleri azaltsa da, çoğu zaman yeterli olmuyor. Bu nedenle seçilmiş hastalarda kolesterol ilaçlarını kullanmanın mecburi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Murat Turfan, “Yapılan bilimsel çalışmalarda bu ilaçların kalp krizi, felç ve ölüm riskini azalttıkları görülmüştür. Diğer tüm ilaçlar gibi ki buna çok sık kullanılan ağrı kesiciler de dahil, bu ilaçların yan etki ihtimali vardır. Ancak yan etki düşük bir olasılıkla gelişiyor ve ilaç kesilir kesilmez ortadan kalkıyor. Doktorunuz bu düşük ihtimal için dahi sizi zaten kontrole çağırıyor. Kolesterol ilaçlarından elde edilen faydanın yanında bu risk çok önemsiz duruyor. Bu yüzden doktor kontrolü altında bu ilaçları kullanmanız hem ölüm riskini azaltır hem de güvenlidir” diyor.

YANLIŞ! Kırklı yaşlara geldikten sonra herkes aspirin kullanmalı

Doğrusu: “Kan sulandırıcılar, kalp krizi geçiren veya stent ya da by-pass yapılan hastalarda ömür boyu kullanılması gereken ve yeniden kalp krizi riskini düşüren bir ilaçtır” diyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan, şöyle devam ediyor: “Ancak hiç kalp krizi geçirmeyenlerin aspirin kullanarak kalp krizi ve ölüm riskini azaltmaları tartışmalı bir durumdur. Bazı kan sulandırıcıların mide üzerine zararlı etkileri mevcut ve kanama riskini artırıyor. O yüzden ‘primer koruma’ dediğimiz hiç kalp krizi geçirmemiş hastalarda aspirin kullanımı ancak kalp hastalığı açısından çok yüksek riskli bireylerde faydalı oluyor. Düşük riskli insanların aspirin kullanmasının bırakın faydasını, zararı dahi olabiliyor”
Türkiye Migren Raporu açıklandı

thi – Türkiye Migren Raporu açıklandı: Migrenin Türkiye’ye ekonomik yükü 27,9 milyar TL

 Küresel Migren ve Ağrı Derneği tarafından, Lilly’nin desteğiyle hazırlanan Türkiye Migren Raporu yayımlandı. Rapor, hayatı dolu dolu yaşamayı engelleyen ciddi bir nörolojik hastalık olan migrenin, hastaların yaşam kalitlerini ciddi oranda olumsuz etkilerken, sebep olduğu doğrudan ve dolaylı maliyetlerle Türkiye’ye sosyoekonomik açıdan önemli bir yük oluşturduğunu da ortaya koyuyor. Migren hastalığının Türkiye’deki toplam ekonomik yükü 27,9 milyar TL olarak hesaplanıyor.

Küresel Migren ve Ağrı Derneği tarafından, Lilly’nin desteğiyle hazırlanan Türkiye Migren Raporu yayımlandı. Sıklığı ve şiddetiyle yaşam kalitesini ciddi derecede olumsuz etkileyen bir baş ağrısı tipi olan migren, hastaların yaşam kalitelerini olumsuz etkilerken,  ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor. Hekim, hasta, hasta yakını ve toplum perspektifinden migrene ilişkin genel durum, farkındalık düzeyi ve güncel ihtiyaçları ortaya koyan Türkiye Migren Raporu, migrenin ekonomik yükünü de gözler önüne seriyor. Hastalık farkındalığı araştırması ve migren hastalık maliyet çalışması olmak üzere iki bölümden oluşan Türkiye Migren Raporu, toplumda migren ve migren tedavisine yönelik farkındalık düzeyini artırma ve migrenin ekonomik yükünü ortaya koyma hedefiyle hazırlandı.

“Migren, üretkenlik dönemindeki nüfusta en fazla engelliliğe yol açan hastalık”

Raporla ilgili açıklamalarda bulunan Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkanı Prof. Dr. Aynur Özge, şu görüşleri paylaştı: “Migren bir baş ağrısı tipi olmakla birlikte, baş ağrısından öte belirtiler ve eşlik eden yansımalarıyla özellikle üretkenlik döneminde olan 50 yaş altı toplumda 369 kronik hastalık arasında en fazla engelliliğe yol açan hastalık olarak kabul ediliyor. Ülkemizde migren sıklığına ilişkin güvenilir çalışmalar bulunmakla birlikte, migrenin sosyoekonomik yükü konusunda daha kapsamlı bilgiye ihtiyaç duyuluyor. Küresel Migren ve Ağrı Derneği olarak, migren ve ağrı konusunda farkındalık odaklı çalışmalarımıza önemli bir mihenk taşı olacağına inandığımız Türkiye Migren Raporu ile ülkemizde migren algısına, tanısına ve rasyonel tedavisine ait güncel durumu paylaşmanın yanı sıra migrenin ekonomik yükünü de net rakamlarla ortaya koymayı hedefledik.”

Toplumun yüzde 83’ü migren ile genel baş ağrısı farkını bilmiyor

Türkiye’de migren farkındalığına ilişkin bilgiler veren Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Uludüz, şunları dile getirdi: “Raporda yer alan hastalık farkındalığı araştırmasına katılanlara göre, Türkiye genelinde migren hastalığının bilinirliği yüzde 25 düzeyinde. Migren tedavisine yönelik bilinirlik oranı ise yüzde 14 olarak ölçülüyor. Genel baş ağrısı ile migren arasında fark toplumun yüzde 83’ü tarafından bilinmezken, toplumun %11’i şiddetli ağrılar sıralamasında migreni ilk sırada belirtiyor. Hastaların neredeyse %90’ı uyku düzeni ve stresli iş hayatının migren atakları üzerinde etksi olduğunu ifade ederken, %50’den fazlası ise migrenin iş ve okul hayatında ciddi etkileri olduğunu bildiriyor. Araştırmaya katılan hekimlerin %33’ü ise, Türkiye’de migren konusunda düşük farkındalığın, çoğu migren hastasının teşhis ve tedavisini geciktirdiğini ve hatta engellediğini düşünüyor. Tüm bu veriler migrenin bir baş ağrısından çok daha öte sonuçlar yaratabileceğini ortaya koyuyor. Migrene karşı toplumsal farkındalığımızın yükselmesi, bu doğrultuda ülkemizin genel sağlığı açısından da kritik önem taşıyor.”

Migrenin hasta başı doğrudan tıbbi maliyeti 3 bin TL’nin üzerinde, Türkiye’deki toplam ekonomik yükü ise yaklaşık 27,9 milyar TL

Küresel Migren ve Ağrı Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Saime Füsun Mayda Domaç, migren hastalığının ekonomik boyutlarına dikkat çekti: “Ülkemizde migren prevalansı yüzde 16,4 olarak hesaplanıyor. Araştırmamızın verilerine göre migren için ortalama hasta başı doğrudan tıbbi maliyet 3.063,60 Türk Lirası tutarında. Tanı ve tedavi alan tüm migren hastaları için toplam yıllık doğrudan tıbbi ve tıbbi olmayan maliyetler  21,4 milyar TL, dolaylı tıbbi ve tıbbi olmayan maliyetler 6,5 milyar TL olarak hesaplanmaktadır. Tanı ve tedavi alan hasta sayısı üzerinden toplam maliyet hesaplandığında ise toplam migren hastalık maliyetinin yaklaşık 27,9 milyar TL olduğunu görüyoruz. Ülkemizde migrene yönelik toplumsal farkındalığın ve yenilikçi tedavilere erişimin artmasıyla birlikte migrenin gerek ülke ekonomimiz gerekse sosyal güvenlik sistemimiz üzerindeki ekonomik yükü azaltılabilir.” 

Türkiye Migren Raporu’ndan öne çıkan diğer kilit bulgular şöyle sıralanıyor:

  • Hastaların sadece yüzde 19’u atak önleyici tedavi kullanıyor ve ancak beş kişiden biri bu konuda hekime gitmeye devam ediyor.
  • Migrende hastaların üçte birinden fazlasına ağrı önleyici tedavi tavsiye edilirken, hastaların sadece belli bir kısmı bu tedaviye yeterli süre devam ediyor.
  • Hekimler migren konusunda Türkiye’de en güvenilir bilgi kaynağı olarak görülmekle birlikte, kendilerinden tıbbi tedavi dışında psikolojik destek dahil her alana müdahil olmaları bekleniyor.
  • Hasta yakınlarının en önemli katkısının, ataklar sırasında hastaya sakin kalacağı, uyaran kısıtlaması olan ortam yaratmak olduğu ortaya konuluyor.
  • Hastaların ve hekimlerin yarıdan fazlası migren konusunda daha etkili bir tedavi arayışında.
  • Hastalar ilaç dışı tedavi seçenekleri ve ağrı günlüğü gibi takip uygulamaları konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyor.
  • Hekimler migren hastalığının Türkiye’de önemli derecede iş gücü ve üretkenlik kaybına sebep olduğunu belirtiyor.Kanser Kök Hücreleri İle Mücadelede Fitoterapi

thi – Kanser Kök Hücreleri İle Mücadelede Fitoterapi

Fitoterapi uzmanı Dr. Şenol Şensoy kanser tedavisinde kanser kök hücrelerine müdahalenin önemine dikkat çekti.

Kanserle mücadelede ilk basamak aslında nasıl bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu anlamaktır. Son yapılan bilimsel araştırmalar göstermektedir ki kanserin iki çeşit hücresi vardır. Birincisi kanser hücreleri ikincisi ve daha tehlikeli olanı kanser kök hücreleri.

Kanser Kök Hücreleri İle Kanser Hücrelerinin Farkı

Kanser kök hücrelerini normal kanser hücrelerinden ayıran özellikler şöyle sıralanabilir: Daha güçlü yapıya sahipler, hızlı bölünerek kısa sürede onbinlerce yeni kanser hücresi üretebilirler, kemoterapi ve radyoterapiye karşı savunma duvarı oluştururlar ve çoğu zaman etkilenmezler.

Kemoterapi Alırken Kitleler Neden Büyüyor?

Çoğu kanser hastasında rastladığımız bir durumla konuyu bağdaştıralım. “Hocam kemoterapi alıyordum, kitleler küçülüyordu çok seviniyordum ancak bir anda kitleler büyümeye ve farklı organlara yayılmaya başladı, neden oluyor bu?” Sebebi kanser kök hücreleridir. Kemoterapi ilk başladığı anda savunmaya çekilen bu kök hücreler, kemoterapi ilaçlarına karşı önce bağışıklık kazanır, ardından saldırıya geçer.

Kanser Neden Nükseder?

Çok sık duyduğumuz ikinci bir durumsa şöyledir: “Hocam, tam kanseri yendim, herşey yolunda derken, tedaviler bittikten 2-3-5 sene sonra kanser tekrar nüksetti. Bu nasıl oluyor?” Aslında bunun da sebebi kanser kök hücreleridir. Kemoterapi ve radyoterapi ile vücuttaki tüm kanser hücreleri yok edildi sanılırken bazen kanser kök hücreleri saklanmayı başarmaktadır. Kişinin bağışıklık sisteminin zayıf bir anında hızla çoğalarak kanserin nüksetmesine sebep olurlar.

Kanser Kök Hücre Tedavisinde Tıbbi Bitkilerin Etkisi

İşte bu noktada devreye fitoterapi yani profesyonel bitkisel tedavi girmektedir.

Dünya çapında onlarca üniversite son yıllarda kanser tedavisi konusundaki çalışmalarını bu kök hücrelere ayırmaktadır. Curcumin, likopen, astaksantin, resvaratrol, zeytin yaprağı gibi onlarca bitki özü çalışmalara konu olmuştur. Bu bitki özlerinin doğru formda ve doğru formüllerle uygulanması neticesinde kanser kök hücrelerinin de yok edilebildiği tespit edilmiştir. İşte kanser tedavisinde asıl başarıya götüren yol ve yöntem de budur.

Her Tedavinin Yanında Mutlaka Fitoterapi

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak, kemoterapi ve radyoterapinin etkinliğini artırıp yan etkilerini azaltmak, hem kanser hücreleri hem de kanserin kök hücrelerinin yok edilmesi için tüm kanser hastalarına var olan tedavilerine ek olarak mutlaka bitkisel tedavi desteği öneriyoruz. Ailesinde kanser geçmişi olan kişilerin ya da çevresel faktörlerin kanseri tetikleme oranı yüksek olan kişilerin kanserden korunmak için fitoterapiden faydalanabileceklerini de unutmayalım.
Türk Kızılay Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor

thi – DR.KINIK: KIZILAY 153 YILDIR BÜYÜYEN BİR ‘İYİLİK’ HAREKETİDİR 

Dünyanın sayılı, bölgesinin ise en güçlü insani yardım kuruluşu olan ve 153 yılı geride bırakan Kızılay, yardımseverlerin her geçen gün artan desteği ile ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Kızılay 153 yıldır büyüyen bir ‘iyilik’ hareketidir. Milyonlarca gönüllünün tarih boyunca verdiği su ile büyüyen bu ‘iyilik çınarı’ bugün kurduğu çağdaş sistemlerle dünyada ‘iyilik’ var olduğu sürece insan acısını dindirmeye devam edecektir” dedi.

11 Haziran 1868’de bir grup idealist doktor tarafından “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla kurulan, 1877 yılında “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti”, 1923 yılında “Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti”, 1935 yılında ise “Türkiye Kızılay Cemiyeti” adını alan Türk Kızılay 153. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Kızılay’ın kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, “Kızılay 153 yıldır büyüyen bir ‘iyilik’ hareketidir. Gönüllü bir grup ‘iyi’ insan tarafından kurulmuştur ve 1,5 asrı geçen varlığını da gönüllü ‘iyi’ insanların desteğine borçludur. Yeryüzünde iyilik var olduğu sürece de bu kurumun bayrağı nerede ihtiyaç sahibi varsa orada dalgalanacaktır” dedi.

Kızılay’ın Mehmetçiğe yardım etme gayesi ile kurulduğunu hatırlatan Dr. Kerem Kınık, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

Mehmetçiğin hep yanında

“Kızılay Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar geçen sürede, Türkiye’nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan askerlerin yardımına koşmuştur. İstanbul’da görülen büyük kolera salgınından bu yana, yurdumuzda meydana gelen tüm doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerinin bakımını, yerleşim ve beslenmelerini sağlayan Kızılay, koronavirüs salgınından etkilenenlere de yardımlarıyla destek olmuştur. Kızılay, hain 15 Temmuz kalkışmasını da bir ‘beşeri afet’ olarak değerlendirmiş ve milletine destek için tüm gücünü ortaya koymuştur.

Kan Hizmetleriyle Dünyaya Örnek 

1957 yılında kan merkezlerini kurmaya başlayan ve 2005 yılında Güvenli Kan Temini programını hayata geçiren Kızılay, ülke geneline yayılmış hizmet birimlerinde görevli yaklaşık 4 bin personel ile 300 noktada kan bağışı alıp, her gün yaklaşık 1500 hastanenin kan bileşeni ihtiyacını tamamen gönüllülerden aldığı kan bağışları ile karşılamaktadır. İlik nakli ve kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için de 2013 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı ve Kızılay iş birliğiyle Türkök Projesi yürütülmektedir. Koronavirüs salgınında immün plazma bağışları ile hastaların tedavisine destek olan Kızılay, kandan elde edilen ilaçların ülkemizde üretimi sürecine de katkı sağlamaktadır.

Operasyon Gücüyle Bölgesinde Lider

Kurulduğu ilk günden bu yana bilgi, deneyim ve operasyonel güç bakımından kendini donatan, insani yardım serüveninde baş aktör olarak yer alan Kızılay’ın, bugün Bölge Afet Yönetim, Afet Müdahale ile Lojistik Merkezleri, Acil Haberleşme Sistemleri, tam donanımlı haberleşme araçları ile olası bir afete en geç 2 saat içinde ulaşma kabiliyeti, yüzbinlere acil barınma ve beslenme imkânı verebilecek kapasitesi bulunuyor.

Hayırseverlerin desteğiyle yapılan yardımlarla geçtiğimiz yıl 26 milyonu yurt içinde olmak üzere 37 milyon kişiye destek sağlamıştır.

Yardımlar Dünyaya Uzanıyor

Kızılay, yardım elini ülke sınırlarının dışına da uzatıyor. Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya, Güney Asya’dan Kafkaslar’a kadar dünyanın neresinde bir insan acısı varsa onu dindirmek için çaba gösteriyor.

Bugün Gazze’de, Azerbaycan’da, Somali’de, Endonezya’da, Yemen’de, Suriye’de, Irak’ta ve daha birçok ülkede başarılı insani yardım operasyonu yürüten Kızılay’ın dünya genelinde 18 delegasyonu bulunuyor. Kızılay, yaklaşık 11 yıldır süren Suriye’deki çatışmalardan etkilenen milyonlarca kişiye desteğini sürdürmektedir.

Hedef 2 Milyon Eğitilmiş Gönüllü

153 yıldır gönüllülerin desteği ile varlığını sürdüren Kızılay, geleceği için de gönüllüleri teminat olarak görmektedir. Çağın iletişim alt yapısından sonuna kadar yararlanan Kızılay, sosyal ağ özelliğini de taşıyan Kızılay Gönüllü Yönetim Sistemi gonulluol.org üzerinden iyilik yapmak isteyen gönüllüleri bir araya getirmektedir. Bunu aynı zamanda 2030 stratejisinde yer alan “Toplumsal Dayanıklılığı Güçlendirmek” programının bir parçası olarak ele almaktadır. 2021 yılında 2 milyon gönüllüye ulaşmayı hedefleyen Kızılay, eğitilmiş gönüllülerde daha fazla insana daha hızlı “iyilik” taşımayı amaçlamaktadır.

Dijital Kızılay

Bütün iş süreçlerini kurumsal otomasyon ile izlenebilir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Kızılay, Dijital Kan Bağış Otomasyonu, Afet Yönetim Sistemi Otomasyonu, Akıllı Depo Yönetim Sistemi, Doküman ve Arşiv Yönetim Sistemi Otomasyonu gibi sistemleriyle işlemlerini takip edecek. Yeni kurulacak Kızılay İletişim Merkezi de 24 saat hizmet verecek.

Ülke genelindeki şubeleri, temsilcilikleri, yüz binlerce üyesi ve gönüllüsü ile Kızılay, tüm bu çalışmaları yardımsever halkımızdan teveccühü ile gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu vesileyle Kızılay’a destek olan milyonlarca iyi kalpli insana tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyorum. Milletin emanetini yerine ulaştırmak için gece gündüz çalışan gönüllü ve profesyonel tüm Kızılaycılar ile bizi bu yolda hep destekleyen başka fahri başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Devlet yetkililerimize şükranlarınızı sunuyorum.
TMO Trabzon Şubesi’nden Borsaya ziyaret

thi – Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Trabzon Şube Müdürü Asuman Kotan beraberinde Müdür Yardımcısı Turgut Bingöl ve TMO Genel Müdürlüğü Fındık Dairesi Başkanlığı Biriminden Esen Gökçek ile Trabzon Ticaret Borsası’nı ziyaret ettiler.

Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ile görüşen TMO yetkilileri 2021 sezonu öncesinde fikir alış verişinde bulundular.
Trabzon Ticaret Borsası’nda işlem hacmi

thi  – Trabzon Ticaret Borsası’nda (TTB) bu yılın Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında toplam

1 Milyar 757 milyon 002 bin TL’lik çeşitli ürün işlem gördü.

TTB’ den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın ilk 5 ayındaki işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7 oranın da artış gösterdi.

Geçen yılın aynı aylarında 1 milyar 647 milyon 616 bin TL’ lik çeşitli ürün işlem görmüştü.

Borsada bu yılın 5 ayın da işlem gören ürünlerin 1 milyar 183 milyon 070 bin 671 TL’ lik kısmını fındık satışları teşkil ederken, ikinci sırayı ise 458 milyon 555 bin 300 TL ile çeşitli gıda maddeleri aldı.

Borsada 2021 Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs ayları işlem hacmi:

MESLEK GRUBU İŞLEM HACMİ (TL)
Kuru Meyveler (FINDIK)                              1.183.070.671
Yaş Çay Yaprağı                                    15.717.314
Çeşitli Gıda Maddeleri 458.555.300
Hububat-Hububat Mamulleri                                    82.604.852
Canlı Hayvanlar     16.893.852
Ham Deri          160.270
TOPLAM                               1.757.002.259

2020 yılının aynı dönemi işlem hacmi ise 1.647.616.045 TL idi
Büyükşehir İlkleri Gerçekleştirmeye Devam Ediyor

thi – Kadınlara verdiği önemi gerek projeleri gerekse de söylemleriyle her fırsatta ortaya koyan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, örnek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı toplantılarının 3’üncü oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında başladı. Başkan Zorluoğlu daha sonra oturum başkanlığını bir süre önce göreve seçilen Meclis Başkan Vekili Seda Beşir’e devretti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, haziran ayı toplantılarının 3’üncü oturumunda salonda bulunan Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğünün üst yöneticileri ve basın mensuplarını selamlayarak oturumun açılışını yaptı. Tarihi bir anın yaşandığı oturumda, Büyükşehir Belediye Meclisi’ni ilk kez bir kadın Meclis Başkan Vekili yönetti.

OTURUM BAŞKANLIĞINI SEDA BEŞİR’E DEVRETTİ

Toplantının açılışında konuşan Başkan Zorluoğlu, “Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon şehri, birçok kendine münhasır özelliklerinin yanında geçtiğimiz başkanvekili seçimlerinde yerel yönetimler alanında da ilklerden birini gerçekleştirmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisinde başkan vekillerinden birini sizlerin kararıyla bir kadın üyemize vermiştik. Bu durum kamuoyunda da olumlu bir etki yapmış, kadınlara fırsat eşitliği tanınması bakımından da sembolik de olsa ciddi bir anlam ifade eden bir güzel karardı. Ben bu Meclis oturumunda yerimi Seda Beşir Hanımefendiye vermek istiyorum” diyerek oturum başkanlığını Meclis Başkan Vekili Seda Beşir’e devretti.

GÜNDEM MADDELERİ KABUL EDİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı toplantılarının 3’üncü oturumunda 2 gündem dışı teklif gündeme alınarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.  Meclis toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen 2 ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan gelen 3 madde olmak üzere toplam 5 madde müzakere edildi. Toplantı, Meclis üyelerinin oylarına sunulan gündem maddelerinin kabul edilmesinin ardından sona erdi.
Etwinning Buluşturur

thi – Salgın sürecinde uzaktan eğitim bile öğretmen ve öğrencilerin proje aşkını engelleyemedi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Süheyla Sıtkı Alp Özel Ortaokulu, Akçaabat Işıklar Ortaokulu Ve Akçaabat Salacık Ortaokulundan 61 öğrenci ve farklı branşlardaki 10 öğretmenin ortaklaşa yürüttüğü “HAYATTA BİR İZİN KALSIN” projesi uzaktan eğitim sürecinde hayata geçirildi.

Bu projeyle öğrencilerin öğretmenlerinin rehberliğinde örgü, dantel, taş boyama, rölyef, atık malzemelerle ürün ortaya koyma; takı tasarımı, düğme dikerek eser ortaya koyma gibi el işi teknikleri ile hem uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ekran karşısından uzaklaşmasını sağlamak, duygusal anlamda iyileşmelerine katkıda bulunmak hem de psikomotor becerilerini geliştirmek, kültürel zenginlikleri yaşatmak, hayal gücü, yaratıcılık, ürün ortaya koyma bilinçlerini geliştirerek hayatta bir iz bırakmalarını sağlamak ve boş zamanlarını etkili ve verimli değerlendirmelerine katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

Yapılan etkinlikler sonucu öğrencilerin ekrandan uzaklaştıkları, yaptıkları etkinliklerle boş zamanlarını daha verimli geçirdikleri ve yeteneklerini keşfetme imkânı buldukları, ayrıca atık malzemeleri değerlendirme etkinliği sayesinde geri dönüşüm konusunda bilinçlendikleri görülmüştür.
Tiski’den Yenilenebilir Enerji Eğitimi

thi – TİSKİ Genel Müdürlüğü, Enerji Bakanlığınca düzenlenen, Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Uygulamaları Eğitimi’nde eğitimci kurum olarak yer aldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla düzenlediği eğitim programlarında artık eğitimci olarak yer almaya başladı. Uluslararası iş birliği alanında Almanya’nın lider kurumu olan GİZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) tarafından organize edilen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilip desteklenen sertifikalı eğitim programı kapsamında 800 kişiye yenilenebilir enerji alanında eğitimler verildi.

EĞİTİMCİ KURUM OLARAK YER ALDI

Esiroğlu HES projesi ile dikkatleri üzerine çeken ve hayata geçirmek üzere olduğu bu HES ile yıllık 12 milyon TL’nin üzerinde bir gelir elde etmeyi planlayan TİSKİ Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belediyeler ve üniversitelere yönelik düzenlenen, Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Uygulamaları Eğitimi’nde eğitimci kurum olarak yer aldı. Enerji Şube Müdürü Sadık Dertli, 8 grup halinde toplam 800 kişiye deneyimlerini aktardı. 24 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasındaki eğitim programı sonunda gerçekleştirilen online sınavla başarılı olan adaylar sertifikalarına kavuşacak.
Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimleri Sürüyor

thi – Yangınlara ilk müdahale için ‘Gönüllü İtfaiyecilik’ uygulamasını hayata geçiren Trabzon Büyükşehir Belediyesi, eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 18 ilçede belirlenen 30 pilot mahallede yürütülen ‘Gönüllü İtfaiyecilik’ projesi kapsamında eğitim çalışmaları sürüyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığınca ilçe ve itfaiye istasyonu merkezlerinden uzak, nüfus yoğunluğu düşük ve buna bağlı olarak da itfai olay çıkma sıklığı az olan mahallelerde geriye dönük 5 yıllık olay istatistikleri üzerinde yapılan değerlendirme sonucu başlatılan proje kapsamında, Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi ve Çarşıbaşı ilçesi Yavuz Mahallesi’nde  ‘Gönüllü İtfaiyecilik Eğitim Programı’ düzenlendi. Programda güvenli yaşam, yangına karşı korunma ve müdahale yöntemleri, ilk yardım konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitimler gerçekleştirildi.

ÖNEMİ VURGULANDI

Eğitimlerde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yapısı ve yürüttüğü hizmetler, gönüllü itfaiyeciliğin ne olduğu ve gönüllü itfaiyeciliğe neden ihtiyaç duyulduğu hakkında bilgiler verildi. Eğitimlerde ayrıca Büyükşehir Belediyesi kurulduktan sonra merkezden uzak ve itfai olay sayısı daha az olan yerleşim yerlerinde, yangınla mücadele açısından gönüllü itfaiyeciliğin önemi vurgulandı.

2 MAHALLEDE 26 KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

Gönüllü İtfaiyecilik Projesi kapsamında 2 mahallede 26 kişiye eğitim verildi. Aldıkları eğitimin ilk müdahale açısından son derece önemli olduğunu ifade eden gönüllü itfaiyeci adayları, yöre halkının can ve mal güvenliğini korumayı esas alan faaliyetlerin hayata geçirilmesini sağlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na teşekkür ettiler.

Gönüllü itfaiyecilik eğitimine Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal, Yangın Müdahale Şube Müdürü Fatih Yardımcı, Bölge Amiri Alaattin Sandıkçı ve personeli katıldı. Gönüllü itfaiyecilik eğitimlerinin yapılan planlama doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim şeklinde devam edeceği belirtildi.
Başkan Zorluoğlu Üstyapı Çalışmalarını İnceledi

thi – Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yalnızca merkezde değil, ilçelerde gerçekleştirilen çalışmaları da yerinde incelemeye devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Arsin ilçesinde bulunan Şehit Ast. Halil Albayrak Caddesi’nin tamamlanan altyapısının ardından üstyapısı da yenilendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Arsin ilçesine giderek üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Zorluoğlu’na incelemeleri sırasında Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy ve Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Gürcan Başar eşlik etti.

TÜM TRABZON’UN BELEDİYESİYİZ

Temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, “Fırsat bulduğumuz her an ilçelerimizi ziyaret etmeye özen gösteriyoruz. Esnafımızla, vatandaşlarımızla ve yerel yöneticilerimizle bir araya gelerek, neler yapabiliriz noktasında değerlendirmelerde bulunuyoruz. Başlattığımız çalışmaları da yerinde inceleme fırsatı buluyoruz. Arsin ilçemizdeki Şehit Ast. Halil Albayrak Caddesi’nin üstyapı çalışmalarını da ilçe belediye başkanımızla inceledik. Ortaya çıkan sonuç memnuniyet verici. Büyükşehir Belediyesinin 18 ilçemizde de tabelası olsun istiyoruz. Hiçbir ilçemizi bir diğerinden ayırmıyoruz. Biz sadece merkezin ya da birkaç ilçenin değil, tüm Trabzon’un belediyesiyiz. Hizmetlerimizi de bu anlayışla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
Altyapıda Devrim Yapıldı

thi – Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü son 2 yılda 215 milyon TL bütçeli 79 adet projeyi hayata geçirdi. Halihazırda 574 milyon TL’lik 26 adet altyapı yatırımı ise devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu TİSKİ Genel Müdürlüğü yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında; Hizmet Takip Sistemi, Dijital Arşiv, Coğrafi Bilgi Sistemleri, E-İhale, Ambar Yönetim Sistemi, Pompa Tamir ve Bakım Atölyesi, Araç Bakım Evi, Scada Otomasyon, Mobil Hizmet Aracı gibi daha pek çok yeniliğe imza atan TİSKİ, diğer yandan da dev yatırım hamlelerine devam ediyor.

MİLYONLARCA METRE HAT YAPILDI

Gerek TİSKİ personeli eliyle gerekse de ihale yoluyla 2 yılda 1 milyon 196 bin metre içme suyu, 140 bin 276 metre kanalizasyon ve 13 bin 241 metre yağmursuyu olmak üzere toplamda 1 milyon 343 bin metre hat imalatı gerçekleştirdi. 18 ilçede 87 olan ekip sayısını 116’ya çıkaran TİSKİ, 2021 yılı içerisinde 6 bin 980 metre yağmursuyu hattı, 18 bin 010 metre kanalizasyon hattı ve 375 m³ menfez temizliği yaptı.

64 ADET YENİ DEPO YAPILDI

Yıl içerisinde, 19 bin 408’i içme suyu, 1.393’ü kanalizasyon olmak üzere toplam 20 bin 801 adet arızaya müdahale eden ekipler, 20 bin 470 m³ asfalt, 56 bin 315 m³ beton ve 23 bin 177 m³ parke imalatı yapıldı. 26 ayda 64 yeni içme suyu deposunu şehre kazandırılırken, 18 adet deponun bakım ve onarımını yaptı ve 1117 adet içme suyu deposunun temizliği gerçekleştirildi.

1 MİLYAR TL’LİK 120 PROJE

İl genelindeki 707 mahallenin 650’sinde imalatlar gerçekleştirilirken, son 2 yılda 215 milyon TL bedelli 79 adet proje tamamlandı. Toplam yatırım bedeli 574 milyon TL olan 26 yatırıma halen devam edilirken, bu yılsonuna kadar ise 230 milyon TL tutarında 15 adet projenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Özetle; tamamlanan, devam eden ve bu yıl planlanan projeler olmak üzere Büyükşehir Belediyesi TİSKİ maharetiyle kısa zaman içerisinde 1 milyar 019 milyon TL bedelli yatırımı şehre kazandırdı.

HES PROJELERİNDEN DEV GELİR

Atasu Barajı başta olmak üzere arıtma tesisleri üzerinde 10 adet Hidroelektrik Santrali kurmayı hedefleyen TİSKİ Genel Müdürlüğü, toplam kurulu gücü 53 bin 166 kW olan bu 10 tesis için Birleşmiş Miller Kalkınma Programı kapsamında hibe başvuruları yapmaya devam ediyor. Kendi kendine yetebilen kurum ilkesi çerçevesinde oluşan HES projeleri hayata geçtiğinde yıllık 12 milyon TL’nin üzerinde bir gelir elde edilecek.

BÜYÜK İŞLERE İMZA ATIYORUZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, göreve geldikleri günden itibaren resmen altyapıda devrim niteliğinde işlere imza attıklarını ifade etti. Dev bütçeli projeleri birer birer şehre kazandıracaklarını belirten Başkan Zorluoğlu, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın adeta teminatı niteliğinde. Bir yandan ilçelerimizin kronikleşen içme suyu problemlerini çözerken diğer taraftan dev altyapı yatırımlarına başladık” dedi.

AMACIMIZ SAĞLIKLI BİR ALTYAPI

707 mahallenin 650’sine bizzat hizmet götürdüklerinin altını çizen Zorluoğlu, “Adeta altyapı hizmeti sunmadığımız mahalle kalmadı. Tonya’sından Hayrat’ına kadar şehrimizde son 2 yılda 215 milyon TL bedelli 79 işi tamamladık. Yılsonuna kadar da 804 milyon TL’lik altyapı yatırımını şehrimize kazandıracağız. Amacımız her anlamda sağlıklı içme suyu ve altyapıya sahip bir Trabzon inşa etmek. İnşallah bunu hep birlikte sağlayacağız” diye konuştu.
Genç Zihinlerle Dijital İşletmelere paneli düzenlendi

thi – Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Habitat Derneği ve Microsoft ortaklığında yürütülen Geleceğini Tasarla Projesi kapsamında düzenlenen “Genç Zihinlerle Dijital İşletmelere” paneli gerçekleştirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan panelde, Dijital Beceri Geliştirme Programı Tanıtım Sunumu Microsoft Türkiye Sosyal Sorumluluk Programı Müdürü Mehmet Can İrhan tarafından yapıldı. Moderatörlüğünü TTSO Proje Uzmanı Türker Metin Onur’un yaptığı “Genç Zihinlerle Dijital İşletmelere” Panelinde ise Microsoft Türkiye Pazarlamadan ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı katılımcılara hitap etti.

“AMACIMIZ DAHA ÇOK İNSANIN DİJİTAL DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMASINI SAĞLAMAKTIR”

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, 21. yüzyıl yetkinliklerinin büyük önem kazandığı dönemde, Geleceğini Tasarla projesinin beceri ve istihdam olarak 2 ana odakta devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu programın ana hedefi, iş arayan gençlerin dijital becerilerini geliştirmenin yanı sıra istihdam edilebilirliklerini de artırmak adına sosyal becerilerini geliştirmektir. Genç gönüllülerin akran eğitim modeli ile yüz yüze kitlelere yaygınlaştırdığı eğitim içeriklerinin yanı sıra, öğretmenlerle birlikte 18-30 yaş arası gençlerin kapasite gelişimini desteklemeyi de hedeflemektedir. Habitat ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokolle başlayan ortaklık yeni projeler ve partnerlerin katılımıyla büyüyerek devam etmektedir. Kalkınma yerelden başlar ve biz Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olarak yerel kalkınmanın en önemli yapı taşlarından birisi olarak, Habitat ve Microsoft ortaklığıyla hayata geçecek bu projeyle yerel kalkınma dinamiklerine hız kazandırmayı planlıyoruz. Dijitalleşme, son yıllarda teknolojik gelişmelerin dünya ekonomisini dönüştürmesiyle uluslararası hatta uluslar üstü bir nitelik kazanmıştır. Bu yönüyle Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bölgede firma, kişi ve kurumların dijitalleşme alanında çalışmalar yapmasını desteklemektedir. Amacımız çağı yakalayarak bölgeye hizmet etmek ve daha fazla insanın dijital dönüşüme ayak uydurarak bu gibi projelerden yararlanmasını sağlamaktır.”
Trabzon Çatak da çay hasadı

thi – 2021 ürünü yaş çay yaprağının Trabzon’un orta kesimlerindeki toplama işlemi için Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilvadi mahallesinde hasat etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ortahisar İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan ile Başkan Yardımcısı ve Çay Komisyonu Üyesi Yavuz Selim Çakıroğlu da  katıldı.

Kaliteli çay yapraklarının yetiştiği yöre olarak bilinen Çatak bölgesinde düzenlenen hasat etkinliğine, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç,  Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar ile yöre halkı da katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Eyyüp Ergan, Trabzon’da 170 bin dekar çay bahçesi bulunduğunu, ancak bu rakamın her geçen yıl arttığını hatırlatarak; “Bizim en büyük çabamız çay ve fındıkta birim alanındaki verim ile kalitesinin arttırılmasıdır.  Ortahisar Belediyesi’nin bu amaçla oluşturduğu Tarım ve Hayvancılık Destekleme Grubu ile birlikte ortak hareket ediyoruz. İlk olarak iyileştirme yapılacak bir fındık alanına katkı sağlayacağız. Aynı desteği çay ve diğer tarım ürünleri içinde vereceğiz” dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise bölgenin en verimli çayının Çatak kesiminde yetiştiğine dikkat çekerek “Burada 5 bin ton civarında yaş çay üretimi yapılıyor. Tabi bunu daha profesyonel ele alıp daha bilimsel verilerle beraber hayata geçirmemiz lazım. Bu bölgenin ekonomisine duyarsız kalamazdık, kalmadık da. Sektörde bütün paydaşlar, bu yörede bir çay işleme fabrikası kurulması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. İnşallah bu temennim hayata geçer ve burayı bir fabrikayla taçlandırırız” diye konuştu.

Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan da çayın kalitesi, ekilen alanların genişliği ve bunun bir katma değere sahip olarak pazarlanması noktasında bölgeye bir çay fabrikası kazandırılmasının hem bölgenin çay üretiminin artırılması hem de insanlarımızın ekonomik getiri kazanç sağlamaları açısından fayda sağlayacağına dikkat çekti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da geçmişten bugüne çay üretimi için çok özel çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmaların nihai sonucunu elde edebilmek için arada kalan eksiklerin tamamlanması hususunda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Ayvazoğlu, “Çay üretimiyle birlikte sadece üreticilerin kazancını artırmakla kalmayıp hedefte olan çay fabrikasının bölgede kurulması istihdam boyutunun ciddi oranda genişlemesi, katma değerin de artması anlamına gelir. Hatta burada belki de estetik çay bahçeleri ile birlikte çay turizminin de gelişmesi açısından çok kıymetli ve özel bir bölgenin daha fazla nerelere gidebileceğinin hayalini de kuruyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından tüm katılımcılar bahçeye inerek ilk hasadı birlikte yaptılar.
Oda-borsalar ile DOKA arasında proje imza töreni gerçekleştirildi

thi – Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası ve Of Ticaret ve Sanayi Odası arasında ortaklaşa yürütülecek projelerin imza töreni gerçekleştirildi.

İmza törenine Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral ile DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman katıldı.

Törende oda-borsalar adına konuşan Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral, “Bugün TTSO, Trabzon Ticaret Borsası ve Of TSO olarak hazırladığımız projelerin DOKA destekleriyle ilgili sözleşmelerini imzalamak üzere toplandık. Tüm desteklerinden dolayı DOKA’ya teşekkür ediyoruz” dedi.

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ise “Kuruluşumuzdan bu yana kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve üniversitelere çeşitli alanlarda destekler veriyoruz. Sayın başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel projeler hazırlıyorlar. Bizim istediğimiz bölgemizde proje kültürünün ve proje uygulama kabiliyetinin artırılmasıdır. Odalarımızla birlikte kurumsal kapasitenin artırılması, özel sektörümüze yönelik yeni açılımların yapılması konusunda bir imza töreni gerçekleştirdik. Bundan sonra da DOKA olarak kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımızın böyle güzel projelerini destekleyeceğiz. Projelerimizin Trabzonumuza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından proje sözleşmelerinin imzası gerçekleştirildi.
Başkan Zorluoğlu’ndan Dünya Çevre Günü Mesajı

thi – Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çevrenin önemine ve korunmasına dikkat çekmek için her yıl kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla herkesi çevreye duyarlı olmaya davet etti. “Doğaya duyduğumuz derin sevgi ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için hepimiz daha duyarlı olmalıyız” diyen Başkan Zorluoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak temiz çevre, yaşanabilir bir kent ve yeşil bir doğa için halkımızla el ele vererek, birlikte hareket edilmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için var olanı titizlikle korumak, kirlenmeyi önlemek, yeşil alanları koruyup çoğaltmak hepimizin ortak görevidir. Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye için ülkemizde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji, enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi, ağaçlandırma kampanyaları ve planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar yürütülmektedir. Çevre sorunlarıyla mücadelenin en önemli şartlarından biri de çocuk yaşlardan başlayarak vatandaşlarımıza çevre duyarlılığının aşılanması, tüm insanlığı tehdit eder boyuta ulaşmış bu tehlikeye karşı alınacak tedbirleri toplumun tüm bireylerinin benimsemesidir. Bu hususta aileler ve eğitimciler başta olmak üzere hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir.”

HER ADIMIMIZDA ÇEVREYİ ÖN PLANDA TUTUYORUZ

“Çevre konusuna verdiğimiz önem doğrultusunda Trabzon’da hayata geçirdiğimiz her projede ve attığımız her adımda çevreyi en ön planda tutuyoruz. Trabzon’da ağaçlandırma çalışmalarından tutun da şehrin atık sularının arıtılmasına kadar tüm çalışmalarımızda çevre en büyük önceliğimiz. Biz Trabzon’u geliştirip dönüştürmeye ve buna paralel olarak şehrimizi yeniden inşa etmeye çalıştığımız her aşamada çevreyi ve ekolojik dengeyi korumaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle çocuklarımızın temiz ve doğal bir çevrede daha mutlu ve huzurlu yaşadığı bir geleceği hep birlikte kuracağımıza olan inancımla 5 Haziran Dünya Çevre Gününüzü kutluyor; bu özel günün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum.”
Trabzon Ticaret Borsası’nın kuruluşunun 95’inci yıldönümü

thi – 1926’dan bugüne Trabzon Ticaret Borsası’nın hikayesi ve çalışmaları..

İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra başlatılan Milli İktisat çabalarıyla birlikte Trabzon’da bir Zahire Borsası kurulması için 31 Mart 1909 tarihinde Ticaret ve Nafıa Nezareti’ne başvuru yapılmıştı.

Söz konusu başvuruda Trabzon’un Karadeniz’in en önemli iskelelerinden biri olduğu, Erzurum ile olan bağlantılar üzerinden yapılacak ticarette artış olabileceği belirtilerek, Zahire Borsası’nın kurulması talep edilmişti.

Bu başvuruya rağmen araya savaşlar döneminin girmesi ile borsanın kurulması girişimi sonuçsuz kaldı. Ancak 1922 yılında Ticaret ve Zahire Borsası kurulması için girişimlere yeniden başlandı.

Bu çalışmalar neticesinde, şehrin bulunduğu jeopolitik konum ve fındık, fasulye, yumurta gibi ürünlerin ihraç edildiği limanı münasebetiyle alım satımların günün koşullarına göre yapılmasını sağlamak amacıyla 3 Haziran 1926 yılında Ticaret ve Zahire Borsası adı altında kuruluş gerçekleştirildi.

Borsanın kurucuları:

Hatip Zade Mustafa Efendi (Ticaret ve Sanayi Odası azası)

Hacı Ali Hafız Zade Hakkı Efendi (Ticaret ve Sanayi Odası azası)

Yunus Zade Şefik Efendi (Ticaret ve Sanayi Odası azası)

Çulha Zade Hüseyin Efendi (Tüccardan)

Jiji Hochstrasser Mümessili Süleyman Beyzade Nihat Efendi (Tüccardan)

Nemli Zade Tahsin Efendi (Tüccardan)

Dihkan Zade Mahmut Efendi (Tüccardan)

Memişyazıcı Zade Osman Efendi (Borsa Katibi)

Şakir Bey (Borsa Komiseri vekili, Ticaret Müdürü)

Kuruluşta 9 kişi olarak teşekkül ettirilen heyetin 4 azası tüccarlar tarafından seçilmiş, borsa katibi ve komiser vekili Ticaret Müdürü tabii aza sıfatıyla dahil oldu.

Borsanın işlevindeki ilk köklü değişiklik 1943 yılında olmuştur. 4355 sayılı kanuna intibak ile meslek komiteleri ile birlikte borsa meclisi oluşturuldu.

Borsa meclisi 14 üyeden oluşmaktadır. Meclisin içinden 1 başkan ve 4 üye olmak üzere de yönetim kurulu seçilmektedir.

Borsadaki ilk meslek komiteleri şöyle belirlenmişti:

1-Zahire ve hububat

2-Fındık ve Ceviz

3-Yumurta ve fasulye

4-Un

5-Patates

Bu şekildeki oluşum 1951 yılına kadar devam etti. Bu tarih de 5590 sayılı Borsalar Kanunu devreye girdi.

1951 yılından sonra fasulye, yumurta ve patates istihsal ve ihracatında görülen azalma yüzünden bu maddeler üzerinde meslek komitesi teşekkül ettirilmemiş, hepsi Çeşitli Gıda Maddeleri altında toplandı.

Halen Trabzon Ticaret Borsası’nda 5 meslek grubu bulunuyor.

Gruplar şunlardır:

-Hububat-Hububat Mamulleri ve Bakliyat

-Kuru Meyveler

-Çeşitli Gıda Maddeleri, Nebati Yağ ve Margarinler

-Canlı Hayvan-Ham Deri ve Bağırsak

Borsa Meclisi 14 üyeden oluşmaktadır.

Borsa Yönetim Kurulu meclis içinde 1 başkan ve 4 üye olmak üzere seçilmektedir.

1951 yılından sonra fasulye, yumurta ve patates istihsal ve ihracatında görülen azalma yüzünden bu maddeler üzerinde meslek komitesi teşekkül ettirilmemiş, hepsi Çeşitli Gıda Maddeleri altında toplanmıştır.

Borsada yörenin fındıktan sonra en önemli tarımsal ürünü olan yaş çay yaprağın da tescili 1995 yılından itibaren yapılmaya başlanmıştır. Çeşitli Gıda Maddeleri grubunda yer almaktadır.

Ürün borsacılığı

Günümüzde salon satış sistemi olarak da adlandırılan ürün borsacılığının benzer uygulaması 1960’lı yıllarda Trabzon’da fındık satışlarında uygulanmıştır.

Yaklaşık 10 yıl sürdürüldükten sonra terk edilen uygulama, günümüzün ekonomik koşullarına ve sisteme uygunluğu nedeniyle yeniden hayata geçirilmektedir. Trabzon Ticaret Borsası’nda bu konu ile ilgili olarak 1962 yılında yayınlanan bur raporda şu ibareler yer almaktadır:

“Borsada yalnız fındığın, satış salonunda umuma arz edilerek artırma şeklinde satışı yapılır. Alım satımların borsa satış salonunda yapılmasını temin için borsaya ait depoların fındık müstahsiline pek cüzi bir ücretle veyahut bedelsiz tahsisi düşünülmektedir. Bu durum sağlanırsa mevcut kantar ihtiyaca kafi gelemeyeceği için daha büyük bir tesis kurulması mümkün görülmektedir.

Borsada salon satış sistemi 1971’de sonlandırılmıştır.

Borsanın binası Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği yapılarak eskisi yıkılarak yeniden inşa edilmiş ve 1993 yılında bugünkü haliyle hizmeti sürdürmeye devam etmiştir.

Çalışmalar:

-Türkiye fındık rekoltesini tahmin için oluşturulmaya başlanan komitede Trabzon Ticaret Borsası yer aldı. (1947)

-Salon satış yöntemi ile ilk defa Ürün Borsacılığı hayata geçirildi. (1952)

-Borsada ilk yaş çay yaprağı tescili yapıldı. (1995)

-Borsa Dergisi yayınlanmaya başlandı. (2000)

-İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs verilmeye başlandı. (2001)

-Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ve sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa Ekonomi Basını Teşvik Yarışması uygulanmaya başlandı. (2002)

-Kaliteli Fındık Projesi İmece Toplantıları ile köylerde uygulanmaya başlandı. (2002)

Karadeniz’de Hayat konulu 40 eserden oluşan fotoğraf sergisi açıldı. (2002)

-KTÜ İşletme ve Ekonomi Kulübü İşbirliği Protokolü imzalandı. (2002)

KTÜ İşletme ve Ekonomi Kulübü ile ortaklaşa Borsa Günleri etkinlikleri düzenlendi. (2002)

-Borsanın ilk kitapları ‘Dün-Bugün-Yarın Fındık’ ile ‘Çay Bardaktan Taşıyor’ adı altında yayınlandı. (2002)

-Kısa adı ÇAYSİAD olan Çay Sanayici ve İşadamları Derneği aktif hale getirildi. (2002)

-Borsamızın üyesi olup, Trabzon’da faaliyet gösteren Oltan Gıda firması fındık ihracatında ilk sıraya yükselerek, rekortmen oldu. (2002)

-‘Çay Bardaktan Taşıyor’ paneli gerçekleştirildi. (2002)

-‘Karadeniz’de Hayat Fotoğraf Sergisi’ Ankara’da açıldı. (2002)

-TRT Trabzon Radyosu’nda her hafta ‘Çay Bahçesi’ Programı yayınlanmaya başlandı. (2002)

-TRT Trabzon Radyosu’nda her hafta düzenli olarak üretimden tüketime kadar ilgili konularda bilgilerin aktarıldı ‘Fındık Saati’ Programı yayınlanmaya başlandı. (2002)

-Sektörle ilgili kurum ve kuruluşlar bir araya getirilerek Türkiye’de ilk kez

Fındık Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. (2002)

-Türk Fındığının İran’da ilk kez tanıtımı TTB tarafından yapıldı. (2003)

-Ordu’da gerçekleştirilen ‘3 Milli Fındık Şurası’na 2 bildiri sunuldu. (2004)

-Fındık fiyatları Türkiye’de ilk kez internet ortamında Trabzon Ticaret Borsası web sayfasında yer verilmeye başlandı. (2005)

-Borsanın organizasyonu ile Ulusal Fındık Konseyi kuruldu. (2007)

-KTÜ’de Fındık Çalışma Grubu kuruldu. (2008)

-Fındıkta lisanslı depoculukla ilgili ilk araştırmalar yapıldı. (2009-2010)

-Fındıklı Ekmek Projesi uygulanmaya başlandı. (2009)

-Trabzonspor ile işbirliği yapılarak ‘Trabzonspor’un Resmi Yiyeceği Finduk’ sloganı ile proje başlatıldı. Proje kapsamında futbolcular içeride ve dışarıdaki maçlar öncesinde tribünlere özel olarak hazırlanmış paket fındıklar attılar. (2009)

-‘Önce Gençlerin, Sonra Balıkların Kültürü Artsın Projesi’ uygulandı. (2011)

-TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kuruldu. (2011)

-Karadeniz Teknik Üniversitesi ile birlikte ‘Fındık ve Sağlık Araştırma Projesi’ yapıldı. (2011)

-Erzurum’un Gülveren Köyü öğrencilerine fındık gönderilerek, ilk kez ürünle tanışmaları sağlandı. (2012)

-Akredite borsa olundu. (2012)

-KOSGEB ile işbirliği yapılarak Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kursu düzenlendi. (2012-2018)

-Fındık fabrikalarının ihtiyacını gidermek için Türkiye’de ilk Fındık Seçme Elemanı Kursları açıldı. (2013)

-Türkiye’de Değişen Çay Tüketim Alışkanlıkları Projesi, ÇAYSİAD ile ortaklaşa uygulandı. (2013)

-Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi hayata geçirildi. Örnek Bahçeler kurulmaya başlandı. Devlet desteği dolaylı da olsa Trabzon Tarım İl Müdürlüğü üzerinden sağlanarak toplamda 63 bahçe oluşturuldu. Geleneksel ocak sistemi yerine Tek Gövdeli bahçeler oluşturulmaya başlandı. (2013)

-“Sen de Buda-Sen de Kazan” sloganı ile doğru budama için 6 ilçede budamacılık kursları düzenlendi. (2014)

-“Fındığı Daldan Değil, Yerden Toplayın” sloganı ile çağrı yapıldı. (2014)

-Fındıkta Makineli Kurutma sistemi kuruldu. (2014)

-Trabzon Ticaret Borsası Tarihi Kitabı yayınlandı. (2014)

-E-Bülten elektronik ortamda ve yazılı materyal olarak yayınlanmaya başlandı. (2014)

-‘ECO-AGRI Çiftçi Eğitimi Projesi’, Of Ziraat Odası ile müşterek uygulandı. (2014)

-Bahçelerini yenileyecek olan üreticilere fındık fidanı dağıtılmaya başlandı. (2014)

Dijitalleşmenin önemli ayaklarından biri olan Elektronik Doküman Yönetim Sistemine geçiş yapıldı. (2014)

-Akreditasyon İzleme Komitesi kuruldu. (2014)

-Fındıkta Külleme ile mücadele için ilk çalıştay, tüm tarafların katılımı ile gerçekleştirildi. (2016)

Örnek bahçelerde fındık hasadı yapılmaya başlandı. (2016)

-Fındık Çeşitleri Kitapçığı Türkçe-İngilizce olarak yayınlandı. (2016)

-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Verimlilik Proje Ödülleri yarışmasında, Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi ile finale kalındı. (2017)

-Samsun’da yapılan Uluslararası Fındık Kongresi’ne bildiri sunuldu. (2017)

-TÜRİB, Türkiye Ürün İhtisas Borsacılığı A.Ş Yetkili Acentesi olundu. (2019)

Sakarya ve Giresun Ticaret Borsaları ile Kardeş Borsa Protokolü imzalandı. (2019)

-Avrasya Üniversitesi ile Teknoloji ve Inovasyona Yönetlik İş Birliği Protokolü imzalandı. (2019)

-Web sitesi online borsacılık hizmeti verebilecek şekilde güncellendi. (2019)

-Tarım-Ticaret-Turizm ile ilgili ‘3 T 12×12 Karadeniz Toplantıları’ organize edilmeye başlandı. (2019)

-Fındık zararlısı Kahverengi Kokarca ile ilgili geniş kapsamlı toplantılar düzenlenmeye başlandı. (2019)

-Fındık İyi Tarım Uygulamaları konulu eğitim videoları yayınlandı. (2019)

-Trabzon’a Değer Katanlar törenle ödüllendirildi. (2019)

-Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi TOBB Oda/Borsa En İyi Proje Yarışmasında ilk 40 arasına girdi. (2019)

Trabzon Ticaret Borsası’nda meclis başkanı olarak Sabit Sabır (1967-1994), yönetim kurulu başkanı olarak da Nejat Ongan (1952-1987) en uzun süreli görev yapmışlardır
Büyükşehir Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor

thi – Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, özel gereksinimli bireyler için yaptığı çalışmalarla gönüllere dokunmaya devam ediyor. Almanya ve Hollanda’da faaliyet gösteren dernekler tarafından gönderilen 106 adet engelli aracından 15 adedi, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, hayata geçirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelli Araç Atölyesi ve üst geçitlere asansör uygulaması başta olmak üzere özel gereksinimli bireylere yönelik yaptığı çalışmalarla örnek olmaya devam ediyor. Tüm projelerde engelli bireylerin rahatlığını ilk sıraya koyan Başkan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törenle hayırseverler tarafından alınan 106 adet engelli aracının 15 adedini sahiplerine teslim etti. Engelli araç dağıtım törenine AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilgili daire başkanları, engelli derneklerinin başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Özel gereksinimli bireyler adına konuşma yapan Erkan Çalış, kendilerine verdiği destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başta olmak üzere Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Muharrem Çimşit’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

ÇOK HASSAS DAVRANIYORUZ

Törene katılan vatandaşlardan büyük ilgi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu yaptığı açıklamada; “Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve içinde özellikle gönül belediyeciliği alanında çok hassas davranıyoruz. Bir taraftan yollar, otogar, yeni sahil düzenlemeleri gibi büyük yatırımlar ortaya koyarken bir taraftan da insanların gönlüne ve kalbine dokunacak küçük dokunuşları ihmal etmiyoruz” şeklinde konuştu.

KONFORLU HALE GETİRECEĞİZ

Engelli bireylerin hayatını daha kolay hale getirmek için epey mesafe katettiklerini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Bu noktada Engelsiz Yaşam Akademisi’ni Konaklar Mahallesi’nde hizmete açtık. Orada 50’ye yakın engelli çocuğumuz, gencimiz Büyükşehir Belediyesinin binasında birtakım etkinlik ve aktivitelerle eğitime tabi tutuluyor. Yine hayata geçirdiğimiz Engelli Araç Atölyesi’nde şu ana kadar 250’ye yakın aracı tamir ettik. Bu arada bu tamir sürecinde, ihtiyaç duyarsa geçici araç tahsis ediyoruz. Bunlar için de herhangi bir ücret elbette talep etmiyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi yaptığı bütün çalışmalarda, bu şehrin engelli dostu olması için her türlü özeni gösteriyor. Çalışmaları bizzat ben kontrol ediyorum. İnşallah bu şehri önümüzdeki yıllarda engelli kardeşlerimiz ve aileleri için çok daha konforlu hale getireceğiz” dedi.

ENGELLİ KARDEŞLERİMİZLE BULUŞTURUYORUZ

Başkan Zorluoğlu ayrıca, “Engelli araçlarının 86 tanesi akülü, 20 tanesi de aküsüz olmak üzere Almanya ve Hollanda’dan Trabzon’a getirttik. Araçlarımızı ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 15 tanesini teslim edeceğiz, zaman içerisinde geri kalanı da peyderpey hediye edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MUMCU: AK BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Törende konuşan AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu da yaptığı açıklamada, “AK Parti’nin hizmet ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden bir tanesine şahit oluyoruz. 86 tane elektrikli aracımız, dezavantajlı bireylerimiz için çok önemli. Hepimiz birer engelli adayıyız. Dezavantajlı olmak, hepimizin hayatının bir noktasında olabilecek bir şey. Dezavantajlı bireylerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek, yanında olduğumuzu göstermek her zaman şiarımızdır. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere bu güzel hizmetlerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum” diye konuştu.

DERNEKLERLE ÇALIŞMA YAPTIK

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Muharrem Çimşit ise, “Sayın Başkanımızın talimatları ile engelli araçları için tamir atölyesi açtık. 250’ye yakın vatandaşımızın aracını aldık, atölyemizde tamirini bakımını yaptık ve vatandaşımızın evine teslim ettik. Öte yandan bize ciddi şekilde engelli aracı talebi geldi. Avrupa’daki dernek başkanları ile görüştük. Özel gereksinimli vatandaşlarımızın bu ihtiyacını anlattık. Onlarla çalışma yaptık. Yaklaşık 40’tan fazla dernekle yaptığımız organizasyonlar sonucunda 106 engelli aracını Trabzon’a getirttik” dedi.